LINEAGE


1.    自源齋一任自一坊 (Jigensai Kazutou Jiichibou) Founder of Hakugen-ryu 931 A.D.
2.    源童心藤原廣郷 (Minamoto Doushin Fujiwara Hirosato)
3.    源童心藤原廣郷 (Minamoto Genshin Fujiwara Ippou)
4.    源唯廣藤原景光 (Minamoto Tadahiro Fujiwara Kagemitsu)
5.    源玄鬼藤原基教 (Minamoto Genki Fujiwara Motonori)
6.    藤原源養一重 (Fujiwara Genyou Kazushige)
7.    源自源藤原一至 (Minamoto Jigen Fujiwara Ittou)
8.    尾井手次郎大夫教高 (Oide Jiroudaifu Noritaka)
9.    尾井手次郎大夫忠高 (Oide Jiroudaifu Tadataka)
10.    尾井手次郎大夫忠教 (Oide Jiroudaifu Tadanori)
11.    卜部宗俊 (Urabe Munetoshi)
12.    卜部宗景 (Urabe Munekage)
13.    卜部宗春 (Urabe Muneharu)
14.    八尾別当顕幸 (Yaobettoh Kaneyuki) Founder of Jiken-ryu

1.    瀬戸口備前守政基 (Setoguchi Bizen no Kami Masamoto) founder of Tenshinsho Jigen-ryu, 1508
2.    瀬戸口源之進 (Setoguchi Gennoshin) 
3.    瀬戸口政之進 (Setoguchi Masanoshin) 
4.    瀬戸口基広 (Setoguchi Maotohiro) 
5.    薬丸兼陳入道如水 (Yakumaru Kenchinnyuudou Nyosui) 
6.    薬丸刑部左衛門兼福 (Yakumaru Gyoubuzaemon Kanefuku) 
7.    薬丸長左衛門兼慶 (Yakumaru Chouzaemon Kaneyoshi) 
8.    溝口一心斎一重 (Mizoguchi Isshinsai Kazushige) 
9.    溝口源吉耀芳 (Mizoguchi Genkichi Teruyoshi) 
10.    溝口源之進幸伯 (Mizoguchi Gennoshin Kouhaku) 
11.    溝口貞勝宗重源信斎 (Mizoguchi Muneshige Genshinsai) 
12.    溝口正緒藤原玄心 (Mizoguchi Masao Genshin)
13.    上野靖之源心 (Ueno Yasuyuki Genshin) 
14.    上野景範源己 (Ueno Kagenori Genki) 
15.    上野貴史童心 (Ueno Takashi Doushin)